Szkolenia z marketingu farmaceutycznego

Pharmamarketing, czyli marketing farmaceutyczny to specyficzna odmiana klasycznego marketingu, w ramach którego działają firmy farmaceutyczne, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach, w których zbliżone są do siebie zasady funkcjonowania rynku oraz istnieją ściśle przestrzegające tych zasad przepisy (np. Prawo Farmaceutyczne).

Współczesna forma marketingu farmaceutycznego będącego w swojej strukturze odpowiednikiem marketingu 3.0 nosi nazwę “Pharma Marketing 2.0” (Pharmamarketing 2.0). Łączy zasady klasycznego marketingu farmaceutycznego ze współczesnym marketingiem internetowym (e-Marketing).

Podstawową zasadą pharma marketingu jest tzw. zarządzanie odpowiednimi treściami medycznymi, czyli przekazem, który powinien zostać w odpowiedni sposób komunikowany, następnie łatwo przyswojony, a w końcu zaakceptowany przez docelowego odbiorcę przekazu.

Przekaz ma pomóc odbiorcom – potencjalnym klientom – w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zdrowia. Odbiorcami przekazu mogą być nie tylko pacjenci (obecni i przyszli), ich opiekunowie i lekarze, ale i decydenci (osoby zarządzające służbą zdrowia, osoby mające wpływ na aspekty prawne itp.). Szkolenia marketingowe organizowane przez Akademię mają pomóc początkującym managerom w zdobyciu i umocnieniu wiedzy zgodnej z zasadami Pharma Marketingu 2.0.

akademia marketingu farmaceutycznego

AKADEMIA MARKETINGU

Szkolenie przeznaczone dla początkujących Brand Managerów

szkolenia on the job

ON THE JOB

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich Brand Managerów

marketing treści

MARKETING treści

Szkolenie przeznaczone dla zaawansowanych Brand Managerów

 • Wysoko w górach często stawia się pytania i bardzo rzadko potrafi się na nie odpowiedzieć.

  - - - Jerzy Kukuczka - - -
 • Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy.

  - - - Albert Einstein - - -
 • Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

  - - - Stefan Żeromski - - -
 • Jeżeli sądzisz, że potrafisz, to masz rację. Jeżeli sądzisz, że nie potrafisz - to również masz rację.

  - - - Henry Ford - - -

PODSTAWOWE PYTANIA MARKETINGOWE

Podstawowe pytania marketingowe jakie powinien zadać każdy Product/Brand Manager przystępujący do tworzenia planu marketingowego. Lista pytań to rodzaj przewodnika, za którym powinien podążać w procesie tworzenia planu.

podstawowe-pytania-marketingowe-16Jaka jest podstawowa definicja jakościowa oraz ilościowa Twojego rynku?

podstawowe pytania marketingoweKim są Twoi klienci, która grupa klientów jest kluczową w zdefiniowanym przez Ciebie rynku?

podstawowe pytania marketingoweJakie są obecnie przyzwyczajenia i zachowania Twoich potencjalnych klientów?

podstawowe pytania marketingoweCo powoduje, że Twoi potencjalni klienci zachowują się w taki a nie inny sposób?

podstawowe pytania marketingoweJakie są metody działania Twojej konkurencji i dlaczego wybrała takie metody?

podstawowe pytania marketingoweCo powinno zdarzyć się, aby skłonić Twoich potencjalnych klientów do działania?

podstawowe pytania marketingoweJak powinien być pozycjonowany Twój produkt na zdefiniowanym przez Ciebie rynku?

podstawowe pytania marketingoweJakie aktywności offline i online powinny zostać zaplanowane i zrealizowane?

podstawowe pytania marketingoweCo powinno być mierzone, aby stwierdzić, że strategia działa zgodnie z planem?

 

 

CELE PLANU MARKETINGOWEGO

Podstawowym celem planu marketingowego jest zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości (analiza), zaplanowanie sposobów ingerencji w tą rzeczywistość (planowanie), opisanie metod jej realizacji (implementacja) oraz określenie sposób mierzenia jej efektów (kontrola).

podstawowe-pytania-marketingowe-16Zrozumienie sposobu patrzenia potencjalnych klientów na otaczającą rzeczywistość

podstawowe pytania marketingoweZrozumienie potrzeb oraz zachowań wybranych grup odbiorców

podstawowe pytania marketingoweZrozumienie swojej konkurencji, metod, narzędzi oraz celów jej działania

podstawowe pytania marketingoweZdefiniowanie i rozumienie unikalnej wartości produktu dla wybranych grup odbiorców

podstawowe pytania marketingoweStworzenie szczegółowego planu rozwoju produktu w zdefiniowanym okresie czasu

podstawowe pytania marketingoweSzczegółowe zaplanowanie konkretnych działań mających na celu rozwój produktu

podstawowe pytania marketingoweStworzenie planu kształtowania opinii i poglądów wybranych grup klientów

podstawowe pytania marketingoweZaplanowanie procesu oraz sposobów egzekwowania realizacji działań

podstawowe pytania marketingoweZaplanowanie sposobów mierzenia wyników i sposobów ich dalszego wykorzystania

SZABLON PLANU MARKETINGOWEGO

Gotowy do ściągnięcia przykładowy szablon planu marketingowego, który został przygotowany na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie tworzenia wielu tego typu planów. Wykorzystaj szablon w swoim procesie tworzenia planu marketingowego lub skorzystaj ze szkolenia „On The Job”, które Ci w tym procesie pomoże.

Ściągnij prezentację w formacie PDF

SZKOLENIA ON THE JOB

Jedyny na polskim rynku, najefektywniejszy program szkoleniowy przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych Brand Managerów

Szkolenia marketingowe On The Job z zakresu marketingu farmaceutycznego mają na celu podnoszenie kwalifikacji zarówno początkujących jak i zaawansowanych Product/Brand Managerów w trakcie ich codziennej pracy. Szkolenia marketingowe On The Job wykorzystują codzienne wyzwania i problemy związane z tworzeniem i realizacją strategii wynikających z konkretnych planów marketingowych.

Szkolenie On the Job główny nacisk kładzie na część analityczną będącą podstawą w procesie przygotowania każdego planu marketingowego oraz dającą Product/Brand Managerom możliwość samodzielnego zdobywania pełnej wiedzy na temat swojego produktu i jego otoczenia czyniąc ich pewnymi siebie w podejmowaniu dalszych decyzji związanych z planowaniem mix marketingu.

Efektem końcowym szkolenia jest przygotowanie Product/Brand Managera do samodzielnej pracy przy tworzeniu rzeczywistego planu marketingowego. Pracując pod opieka trenera Product/Brand Manager nabywa umiejętności kompletnego patrzenia na własny produkt nie tylko w skali codziennych wyzwań, ale przede wszystkim w perspektywie jego dalszego rozwoju.

 

Więcej o szkoleniu

MARKETING TREŚCI

Program szkoleniowy przeznaczony dla zaawansowanych Brand Managerów

Marketing treści (content marketing) jest obecnie najskuteczniejszą formą marketingu. Pozwala w sposób usystematyzowany analizować oraz zarządzać treścią, którą chcemy wprowadzić do sieci. Ponieważ Internauci poszukują szybkich odpowiedzi na zadawane przez nich odpowiedzi treść umieszczona w sieci musi spełniać potrzeby Internautów.

Celem szkolenia z zakresu marketingu treści jest zatem nauczenie się zasad zarządzania treścią w sieci od procesu jej analizowania, planowania, tworzenia aż do monitorowania jej skuteczności. Szkolenie ma przygotować Brand Managerów do skutecznych działań w sieci, co jest szczególnie istotne w dobie szybkiego rozwoju Internetu.

AKADEMIA MARKETINGU

Program szkoleniowy przeznaczony dla początkujących Brand Managerów

Akademia Marketingu to program szkoleniowy przeznaczony dla początkujących Brand Managerów, którego celem jest wspólny rozwój kompetencji marketingowych w trakcie trwania szkolenia oraz uwspólnianie języka marketingowego w ramach swojej organizacji. Akademia Marketingu  jest prowadzona w formie interaktywnych warsztatów.

Koncepcje, przedstawione podczas szkolenia z marketingu farmaceutycznego, będą bazą do wymiany doświadczeń oraz tworzenia benchmarków rynkowych. Format ten zapewnia wysoki stopień zaangażowania ze strony uczestników oraz wypracowuje model „wysokiej klasy zespołu marketingowego” składającego się z dobrze rozumiejących się pracowników.

 • Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż tłum. Ten kto idzie sam dojdzie w miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł.

  - - - Albert Einstein - - -
 • Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.

  - - - Johann Wolfgang Goethe - - -
 • Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.

  - - - Lew Tołstoj - - -
 • Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.

  - - - Henry Ford - - -

O NAS

Bartosz Malczewski
Bartosz Malczewski

Marketing farmaceutyczny to bez wątpienia moja pasja, ale też sposób na życie, ponieważ przez ponad 17 lat miałem możliwość być twórcą i realizatorem strategii marketingowych w takich firmach jak jak Merck Sharp & Dohme, Novartis czy Abbott. Doświadczenia te pozwalają mi dzisiaj być konsultantem z zakresu strategii marketingowych i różnych form promocji dla wielu firm farmaceutycznych w Polsce i na świecie jak również przekazywać swoją wiedzę swoim słuchaczom podczas szkoleń Akademii Marketingu Farmaceutycznego.

Z wykształcenia jestem farmaceutą, ukończyłem studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie z tytułem magistra farmacji oraz studia MBA z rozszerzeniem specjalistycznym dotyczącym Zarządzania i Ekonomiki Technologii Medycznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją karierę rozpoczynałem jako Product Manager zarządzający szeregiem produktów innowacyjnych oraz dojrzałych, dalej kontynuowałem swoją karierę jako szef marketingu, będąc odpowiedzialnym za strategie grup produktowych, kolejnymi etapami mojej kariery było powierzenie mi funkcji szefa sprzedaży odpowiedzialnego za implementację strategii marketingowych przez zespół specjalistów promujących zarówno leki na rynku otwartym jak i innowacyjne leki specjalistyczne jak również dyrektora marketingu i sprzedaży pełniąc rolę członka zarządu odpowiadałem za pełny wynik finansowy zespołu marketingowo-sprzedażowego na rynku otwartym, a później na rynku specjalistycznym leków biologicznych. Jednym z moich największych zawodowych wyzwań był proces integracji zespołów komercyjnych firm Abbott Laboratories z Solvay Pharmaceuticals za który byłem odpowiedzialny. Przez wszystkie te lata zajmowałem się również szkoleniami. Były to zarówno szkolenia produktowo-marketingowe Przedstawicieli Medycznych, jak i czysto marketingowe Brand Managerów. Przez ostatni czas zajmowałem się zagadnieniami związanymi z dostosowaniem form marketingowych do nowego środowiska internetu, czyli procesu PharmaMarketing 2.0.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

51
przeprowadzone szkolenia
403
uczestników szkoleń
816
godzin szkolenia
1659
wypitych kaw

KONTAKT

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz,
zadzwoń: +48 602 333 121
lub napisz: kontakt@butterfly-group.pl

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

BUTTERFLY GROUP

+48 602 333 121 | kontakt@butterfly-group.pl