Coaching

Proces szkoleniowy przeznaczony dla zaawansowanych Brand Managerów

Proces rozwijania kompetencji dotyczy przede wszystkim praktycznej wiedzy marketingowej związanej z procesem zarządzania produktem/grupą produktów. Jest również związany z procesem bezpośredniego lub pośredniego zarządzania zespołem ludzkim (sprzedażowym, rozproszonym, projektowym). Może dotyczyć umiejętności komunikowania się, motywowania współpracowników oraz delegowania zadań.

Przebieg procesu oraz jego cele zostają uzgodnione z bezpośrednim przełożonym i dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego Managera.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb zadzwoń lub skontaktuj się poprzez

formularz kontaktowy