Marketing w sprzedaży

Szkolenie z zakresu marketingu farmaceutycznego dedykowane zespołom sprzedażowo-merketingowym

“Marketing w sprzedaży czy sprzedaż marketingu” jest szkoleniem z zakresu marketingu farmaceutycznego połączonego z elementami sprzedaży.

Szkolenie dedykowane jest zespołom / organizacjom składającym się z zespołów marketingowych i sprzedażowych ściśle współpracujących ze sobą. Program szkolenia jest efektem doświadczeń prowadzących szkolenie i wynikającym z zaobserwowanej potrzeby zwiększenia synergii i współpracy pomiędzy kluczowymi działami / zespołami komercyjnymi.

Cel szkolenia:

Przykładowy program szkolenia:

Marketing a Sprzedaż

 • Jakie są podstawowe źródła napięć między Marketingiem i Sprzedażą?
 • Dlaczego wspólne cele często nie są wspólne?
 • Jakie są zadania Marketingu, a jakie są zadania Sprzedaży?
 • Najczęstsze grzechy popełniane przez Marketing i Sprzedaż
 • Czy Sprzedaż i Marketing rzeczywiście różni tak wiele?

Analiza marketingowa i wnioski sprzedażowe

 • Od czego to wszystko zacząć?
 • Cechy analizy
 • Analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Konsekwencje uzyskanych odpowiedzi

Segmentacja rynku

 • Po co definiować segmenty klientów?
 • Znaczenie kryteriów segmentacji
 • Rodzaje segmentacji
 • Komunikacja dopasowana do poszczególnych segmentów

Strategie marketingowo-sprzedażowe

 • Strategie marketingowe w różnych fazach rozwoju produktu
 • Wprowadzenie (launch)
 • Wzrost
 • Dojrzałość
 • Faza wyjścia

Szkolenie dedykujemy zespołowi przedstawicieli sprzedaży (Przedstawiciele Medyczni / Handlowi, Key account Managerowie) i marketingu (Product / Brand Managerowie). Ponadto w szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych działów ściśle wspierających działania sprzedażowe.

Program szkolenia realizujemy w niezwykle atrakcyjny dla uczestników sposób. Uczestnicy zaangażowani są od samego początku spotkania poznając różne modele marketingowe i wypracowując swoje własne rozwiązania. Krótkie wykłady tematyczne przeplatane są prezentacjami i quizami utrwalającymi poznaną wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy

“Marketing w sprzedaży czy sprzedaż marketingu” został przygotowany i jest prowadzony wspólnie z Artur Raba Academy (www.arturraba.com).

Artur Raba

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb zadzwoń lub skontaktuj się poprzez

formularz kontaktowy