Pharma Assessment Center

Ocena potencjału kandydata na stanowisko Brand Managera

Proces oceny kandydata

Ocena potencjału kandydata na stanowisko Product/Brand Managera to proces pozwalający uzyskać wiedzę na temat kompetencji, potencjału i znajomości zagadnień dotyczących marketingu farmaceutycznego osoby aplikującej na to stanowisko.

Proces oceny może dotyczyć zarówno osoby pracującej już na stanowisku Product/Brand Managera, jak i aplikującej dopiero na takie stanowisko.

Kilkuetapowe spotkanie

Proces prowadzony jest w formie jednodniowego, kilkuetapowego spotkania. Składa się na nie rozmowa z kandydatem oraz jego samodzielna praca kończąca się prezentacją oraz dyskusją z Asesorem.
Szczegółowy przebieg spotkania dostosowany jest do rodzaju pełnionej obecnie funkcji oraz aplikowanego stanowiska.

Cały proces kończy się przygotowaniem raportu.

Raport zawiera informacje na temat mocnych stron kandydata, obszarów do rozwoju oraz rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju w zakresie marketingu farmaceutycznego.

Etapy procesu oceny potencjału kandydata

Ocena potencjału kandydata na stanowisko Product/Brand manager obejmuje następujące etapy:

Rozmowa z kandydatem

 • Ocena dotychczasowych doświadczeń kandydata w branży medyczno-farmaceutycznej.

 • Uzyskanie wiedzy na temat znajomości pojęć i zasad funkcjonowania marketingu w środowisku firm farmaceutycznych.

 • Poznanie potencjalnych umiejętności wymaganych w pracy Product/Brand Managera.

 • Ocena znajomości i dotychczasowego udziału oraz poziomu zaangażowania we wszystkich etapach procesu marketingowego – analiza, panowanie, implementacja, kontrola.

 • Ocena znajomości procesu tworzenia strategii marketingowej i jego kluczowych elementów.

Praca indywidualna kandydata

 • Samodzielna praca kandydata nad określonym zadaniem będącym analizą przypadku.

  Kandydat otrzymuje w formie pisemnej bussines case z prośbą o zapoznanie się z nim i przygotowanie krótkiej prezentacji obejmującej propozycje działań zawierających elementy analizy i planowania. Samodzielna praca zakończona prezentacją ma na celu ocenę praktycznego warsztatu pracy jakim dysponuje kandydat oraz jego sposobu myślenia i zachowania w sytuacji powierzonego zadania.

Prezentacja pracy przygotowanej kandydata

 • Ocena wykonanej pracy oraz sposobu i łatwości komunikowania się kandydata ze słuchaczami.

Dyskusja z kandydatem po prezentacji

 • Uzyskanie wiedzy na temat radzenia sobie z zarzutami kierowanymi przez słuchaczy dotyczącymi prezentacji.

 • Ocena łatwości z jaką kandydat posługuje się językiem marketingu farmaceutycznego w rozmowie ze słuchaczami.

Przygotowanie jedno-stronicowego raportu podsumowującego przebieg procesu oceny kandydata

 • Ocena potencjału kandydata – rozmowa z potencjalnym przełożonym kandydata i dyskusja na temat zaobserwowanych kompetencji i postaw kandydata.

 • Przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju kandydata.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb zadzwoń lub skontaktuj się poprzez

formularz kontaktowy