Szkolenia On The Job

Program szkoleniowy przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych Brand Managerów

Szkolenia On The Job z zakresu marketingu farmaceutycznego mają na celu podnoszenie kwalifikacji marketingowych w trakcie codziennej pracy. Szkolenia przygotowane przez Akademię Marketingu Farmaceutycznego główny nacisk kładą na część analityczną będącą podstawą w procesie przygotowania planu marketingowego. W trakcie szkolenia On The Job Product/Brand Manager pracuje wspólnie z Trenerem/Coachem nad wszystkimi kluczowymi elementami tworzenia planu marketingowego nabywając umiejętność kompletnego patrzenia na własny produkt w perspektywie jego dalszego rozwoju.

 

Kluczowe etapy szkolenia On the Job:

Szczegółowy plan szkolenia On The Job jest ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb Product/Brand Managera opisanych podczas wstępnych spotkań z samym Product/Brand Managerem i/lub jego przełożonym.

 

Przykładowy przebieg szkolenia:

 • Analiza sytuacji (pół dnia)

  • Spotkanie F2F z bezpośrednim przełożonym Brand Managera, poznanie jego oczekiwań względem swojego pracownika, najbliższych wyzwań, makro-sytuacji biznesowej produktu/produktów zarządzanych przez Brand Managera.
  • Spotkanie F2F z Brand Managerem, wzajemne poznanie się, ustalenie zasad współpracy, przedyskutowanie sytuacji rynkowej produktu/produktów, poznanie poziomu zaawansowania w znajomości sztuki marketingu farmaceutycznego.
  • Przygotowanie krótkiego raportu na bazie odbytych spotkań będącego stanem wejściowym do rozpoczęcia pracy.
  Total Comment: 0


 • Przygotowanie

  • Przygotowanie się prowadzącego szkolenie do odbycia szkolenia mające na celu dostosowanie przebiegu szkolenia do konkretnych potrzeb Brand Managera oraz szczegółowe zapoznanie się z otrzymanymi materiałami biznesowymi.
  • Przygotowanie się Brand Managera do zaplanowanego szkolenia mające na celu zapoznanie się z krótkimi materiałami dostarczonymi przez prowadzącego szkolenie.
  Total Comment: 0


 • Szkolenie (2-3 dni)

  Przedstawienie teorii marketingu farmaceutycznego oraz jego zastosowanie na podstawie uzyskanych informacji w przygotowaniu konkretnego planu marketingowego. Szkolenie ma formę warsztatu, podczas którego Brand Manager pod opieką trenera przechodzi przez kluczowe fazy powstawania planu marketingowego. Efektem pracy są gotowe materiały mogące posłużyć do konstrukcji finalnego planu, lub niezbędne elementy będące podstawą do dalszej pracy i ich rozwoju. Podczas warsztatu omawiane są między innymi:
  • Market Analysis
  • Customer Portrait
  • Patient Flow
  • Buing Process
  • SWOT
  • Benefits Ladder
  • Key Drivers & Barriers
  • Market Map
  • Objectives & Strategy
  • Behavioral Objectives
  • Critical Activities
  • KPIs
  Total Comment: 0


 • Follow up (1 dzień)

  Indywidualne spotkanie z Brand Managerem będące kontynuacją szkolenia i pozwalające na weryfikację i pomoc w dalszym procesie przygotowania planu marketingowego i/lub realizacji zaplanowanych aktywności. Możliwe jest również zaplanowanie większej ilości co miesięcznych lub co dwutygodniowych spotkań mających na celu wsparcie Brand Managera w jego codzienne pracy.
  Total Comment: 0


Load More

Szkolenia On the Job to obecnie jedyny na polskim rynku i jednocześnie najefektywniejszy program szkoleniowy w zakresie marketingu farmaceutycznego przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych Brand Managerów.

Szkolenia On The Job to najskuteczniejsze narzędzie w przyswajaniu praktycznej wiedzy gotowej do dalszego wykorzystania.

Na zakończenie uczestnik (“bohater szkolenia”) otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia On The Job z zakresu marketingu farmaceutycznego.

Akademia Marketingu Farmaceutycznego


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb zadzwoń lub skontaktuj się poprzez

formularz kontaktowy