• Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.

    - - - Johann Wolfgang Goethe - - -