Szkolenia marketingowe – Akademia Marketingu

Program szkoleniowy przeznaczony dla początkujących Brand Managerów

Akademia Marketingu to szkolenia marketingowe przeznaczone dla początkujących Product/Brand Managerów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z marketingiem farmaceutycznym.

Celem Akademii jest poznanie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania marketingu w środowisku firm farmaceutycznych. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy poznają wszystkie etapy procesu marketingowego – analiza, panowanie, implementacja, kontrola. Dzięki temu rozumieją proces tworzenia strategii marketingowej i jego kluczowe elementy. Warsztatowa forma prowadzonych zajęć pozwala na łatwe zdobywanie wiedzy oraz rozwój kompetencji marketingowych, a także uwspólnienie profesjonalnego języka marketingowego w ramach własnej organizacji.

Akademia Marketingu prowadzona jest dla grupy 3-6 osób (w przypadku jednej firmy) lub większej liczby (w przypadku wielu firm) uczestników.

W przypadku szkolenia zamkniętego program układany jest zawsze pod konkretne potrzeby uczestników szkolenia i organizacji.

 

Akademia Marketingu obejmuje program szkoleniowy w obszarach:

 • Podstawy marketingu farmaceutycznego

  • Co to jest marketing, czym zajmuje się marketing
  • Ewolucja koncepcji marketingu na świecie
  • Od Marketingu 4P do marketingu 4.0
  • Kluczowe elementy marketingu 4.0
  • F-factor
  • Klienci – nowe aktywne medium w komunikacji
  • Piramida Maslowa
  • Digital marketing
  • Zasada ZMOT
  • Content marketing w branży medycznej
  • Wizja, misja, strategia, cel
  • APIC (analiza, planowanie, implementacja, kontrola)
  Total Comment: 0


 • Elementy analizy marketingowej

  • Cel tworzenia planu marketingowego
  • Zasady identyfikacji i definiowania rynku
  • Badania jakościowe i ilościowe
  • Określanie potencjału rynku
  • Kluczowi interesariusze rynku
  • Buying process & patient flow
  • Segmentacja & market map
  • Profile klientów
  • Potencjał & targeting
  • Cykl życia produktu
  • Analiza SWOT
  • Drabina korzyści
  • Pozycjonowanie
  • Analiza konkurencji
  Total Comment: 0


 • Elementy planowania marketingowego

  • Identyfikacja celów strategicznych
  • Key message
  • Marketing-mix
  • Kluczowe aktywności
  • Identyfikacja kluczowych problemów
  • Szanse i zagrożenia
  • Plan taktyczny
  • Budżet
  • Harmonogram
  • Zasady określania KPI
  Total Comment: 0


 • Elementy implementacji i kontroli

  • Marketing i Sprzedaż – zasady idealnej kooperacji
  • ”Manpower promotion”
  • ”Non-manpower promotion”
  • Digital marketing
  • Ocena realizacji projektów
  • KPI
  • Badania rynku
  Total Comment: 0


Load More

W ramach szkolenia odbywają się 3 jednodniowe spotkania rozłożone w czasie, tak aby uczestnicy mieli możliwość w praktyce wypróbowania nowo zdobytych kompetencji, a następnie podzielenia się nimi podczas kolejnego spotkania.

W przypadku szkolenia organizowanego dla Product/Brand Managerów jednej firmy istnieje możliwość poszerzenia programu szkolenia o follow up, w ramach którego Product/Brand Managerowie przygotowują zarys planu marketingowego na podstawie uzgodnionego podczas szkolenia wzoru. Ten element szkolenia pozwala na wstępną weryfikację zdobytej wiedzy oraz mobilizuje uczestników Akademii do bardziej czynnego udziału w szkoleniu.

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz indywidualną zniżkę na dalsze szkolenia w zakresie marketingu w ramach Akademii Marketingu Farmaceutycznego.

Akademia Marketingu Farmaceutycznego


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb zadzwoń lub skontaktuj się poprzez

formularz kontaktowy