WITAMY NA NASZYM BLOGU

Zamieszczamy tu zarówno informacje na temat szkoleń, jak i ciekawostki ze świata marketingu farmaceutycznego.

Cele planu marketingowego

AMF plan marketingowy

Cele planu marketingowego

Podstawowe cele planu marketingowego to zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości (analiza), zaplanowanie sposobów ingerencji w tą rzeczywistość (planowanie), opisanie metod jej realizacji (implementacja) oraz określenie sposób mierzenia jej efektów (kontrola), które stanowią pierwszy etap kolejnego procesu analizy.

 

 

 

  1. Zrozumienie sposobu patrzenia potencjalnych klientów na otaczającą rzeczywistość.
  2. Zrozumienie potrzeb oraz zachowań wybranych grup odbiorców.
  3. Zrozumienie swojej konkurencji, metod, narzędzi oraz celów jej działania.
  4. Zdefiniowanie i rozumienie unikalnej wartości produktu dla wybranych grup odbiorców.
  5. Stworzenie szczegółowego planu rozwoju produktu w zdefiniowanym okresie czasu.
  6. Szczegółowe zaplanowanie konkretnych działań mających na celu rozwój produktu.
  7. Stworzenie planu kształtowania opinii i poglądów wybranych grup klientów.
  8. Zaplanowanie procesu oraz sposobów egzekwowania realizacji działań.
  9. Zaplanowanie sposobów mierzenia wyników i sposobów ich dalszego wykorzystania.

 

Cele planu marketingowego