Tag: Akademia Marketingu Farmaceutycznego

Szkolenia zdalne z marketingu

Szkolenia zdalne z marketingu farmaceutycznego

Szkolenia zdalne AMF

Uruchomiliśmy możliwość organizacji szkoleń z zakresu marketingu farmaceutycznego w formie szkoleń zdalnych. Główną korzyścią, ale nie jedyną, takiej formy szkolenia to brak konieczności wychodzenia z domu lub biura. Szkolenia zdalne zastępują szkolenia stacjonarne i są w 100% kompatybilne z nimi w zakresie treści i efektów nauczania.

Czytaj dalej


Trademark Registered

Akademia Marketingu Farmaceutycznego

Akademia Marketingu Farmaceutycznego

Jest nam niezmiernie miło obwieścić Światu, że znak handlowy “Akademia Marketingu Farmaceutycznego” został zastrzeżony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i jest już chroniony prawem ochronnym. Czujemy się z tego powodu ogromnie dumni, a uzyskana ochrona jest efektem wielomiesięcznych starań o uzyskanie “eRki” w tym zakresie…

Czytaj dalej