WITAMY NA NASZYM BLOGU

Zamieszczamy tu zarówno informacje na temat szkoleń, jak i ciekawostki ze świata marketingu farmaceutycznego.

Szkolenia zdalne z marketingu

Szkolenia zdalne z marketingu farmaceutycznego

Szkolenia zdalne AMF

Uruchomiliśmy możliwość organizacji szkoleń z zakresu marketingu farmaceutycznego w formie szkoleń zdalnych. Główną korzyścią, ale nie jedyną, takiej formy szkolenia to brak konieczności wychodzenia z domu lub biura. Szkolenia zdalne zastępują szkolenia stacjonarne i są w 100% kompatybilne z nimi w zakresie treści i efektów nauczania.

Szkolenia zdalne z marketingu farmaceutycznego to szkolenia prowadzane w formie przekazu video. Zarówno trener jak i wszyscy uczestnicy posiadają możliwość interakcji między sobą. Nowoczesne systemy spotkań online, takie jak WebEx czy Skype for Business (Microsoft Meeting), pozwalają uczestnikom na swobodną dyskusję i udostępnianie prezentacji.  W trakcie trwania szkolenia istnieje również wykonywanie ćwiczeń w czasie rzeczywistym bez konieczności przerywania połączenia. Wszystko co jest potrzebne, to tylko komputer lub tablet i sprawne połączenie internetowe.

Oprócz oczywistych korzyści wynikających z braku konieczności wychodzenia z domu lub biura istnieje wiele innych pozytywnych stron takiej formy szkoleniowej. Są to przede wszystkim oszczędności zarówno czasu (brak konieczności podróżowania), jak i pieniędzy (niższe koszty udziału w szkoleniu). Ponadto szkolenia zdalne z marketingu farmaceutycznego są w 100% kompatybilne merytorycznie ze szkoleniami stacjonarnymi.

Zachęcamy do rozważenia takiej formy szkoleniowej w przypadku braku możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych. Więcej informacji w zakładce “szkolenia zdalne“.