WITAMY NA NASZYM BLOGU

Zamieszczamy tu zarówno informacje na temat szkoleń, jak i ciekawostki ze świata marketingu farmaceutycznego.

Strategia długoterminowa – praktyczne warsztaty poświecone budowaniu strategii

Long Range Planning

Budowanie strategii długoterminowej

Uruchomiliśmy nowy program szkoleniowy poświęcony procesowi budowania strategii długoterminowych (“long-range strategic planning”) w ramach procesu planowania marketingowego. Strategia długoterminowa to kluczowy proces planowania dedykowany zaawansowanym Brand Managerom firm farmaceutycznych i medycznych, którzy są odpowiedzialni za całościowe zarządzanie marką.

Budowanie strategii długoterminowych to proces, w którym liderzy organizacji, Product/Brand Managerowie określają jak powinno wyglądać postrzeganie produktu/grupy produktów/organizacji pod koniec określonego okresu – zwykle po trzech – pięciu latach. Następnie wykorzystują tą wizję do ustalenia długoterminowych celów i założeń, które opisują odpowiadając na podstawowe pytanie – co organizacja chce osiągnąć? Planowanie długoterminowe przewiduje warunki i realia, w których znajdzie się produkt/produkty/organizacja oraz ich otoczenie za kilka lat.

Innymi słowy, liderzy organizacji, Product/Brand Managerowie opracowują wizję przyszłości i określają niezbędne priorytety, procedury i operacje (strategie) w celu osiągnięcia tej wizji. Wyznaczają mierzalne cele, które są realistyczne i osiągalne, ale także stanowią wyzwanie (cele SMART). Zatem planowanie strategii długoterminowych polega na wyznaczeniu kursu, a następnie dostosowaniu tego kursu do możliwości organizacji o otaczającego jej otoczenia.

Przykładowy ramowy program warsztatów:

Wprowadzenie

  • czyli jak rozumiemy podstawowe pojęcia z zakresu tworzenia strategii długoterminowych.

Wizja firmy/produktu

  • czyli jak widzimy naszą organizację/produkt w przyszłości.

Misja firmy/pracowników

  • czyli nasze credo, filozofia działania.

Analiza Wartości Organizacyjnych

  • czyli nasze wartości – jak chcemy pracować i zwyciężać.

Krytyczne czynniki sukcesu

  • czyli co nas napędza, a co nas hamuje („drivers & barriers”)?

Cele długoterminowe

  • czyli gdzie chcemy być i co chcemy osiągnąć.

Strategie długoterminowe

  • czyli jak i dlaczego chcemy osiągnąć nasze cele długoterminowe.

Plan taktyczny

  • czyli co przybliży nas do sięgnięcia wyznaczonych celów.

KPI (Key Performance Indicator)

  • czyli jakie są zasady mierzenia postępów realizacji planów.

Kalendarz taktyczny

  • czyli urzeczywistnianie strategii w czasie.

Pierwsza odsłona nowego programu szkoleniowego zakończyła się olbrzymim sukcesem. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele europejskich oddziałów jednej z międzynarodowych firm medycznych zaopatrujących szpitale w profesjonalne rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.